Jednodniówki

Wydania specjalne „Polski Zbrojnej”, tzw. jednodniówki, to publikacje edukacyjno-patriotyczne utrzymane w oryginalnej, historycznej stylistyce, towarzyszące rocznicom najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o tych wydarzeniach (m.in. wśród uczniów klas o profilu mundurowym i studentów uczelni wojskowych) oraz wspieranie uroczystości państwowych poprzez kolportowanie wydawnictw wśród uczestników wydarzeń.

Wszystkie jednodniówki są wydawane w formacie A3, nakładzie co najmniej 2–3 tys. egzemplarzy każda, objętości co najmniej czterech stron (w zależności od wydania), w wersji polskiej, także angielskiej, a w razie potrzeby – innej (np. jednodniówka wydana z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino miała wersję włoską).  

Redaktor naczelny Anna Putkiewicz
Cykl wydawniczy okazjonalne
Format A3
Objętość 4-12 stron
Nakład 1000 - 60000 egzemplarzy
Dystrybucja Ministerstwo Obrony Narodowej, muzea, placówki dydaktyczne, wydarzenia plenerowe, uroczystości państwowe
Cena Bezpłatne
Możliwość publikacji reklam tak
Jednodniówki

Archiwum

przeglądaj