Kwartalnik Bellona

"Kwartalnik Bellona" jest jednym z najstarszych polskich czasopism naukowych, ukazującym się bez przerwy od 1918 roku. Jego wydawcą jest Wojskowy Instytut Wydawniczy. Pismo zostało powołane 28 grudnia 1917 roku decyzją gen. Tadeusza Rozwadowskiego, ówczesnego szefa Sztabu Polskich Sił Zbrojnych. Mianował on płk. Wacława Tokarza pierwszym redaktorem naczelnym „Bellony”. Pierwszy numer pisma ukazał się w lutym 1918 roku. W okresie od 1918 do 1939 roku w czasopiśmie opublikowano ponad 2800 artykułów poświęconych m.in. taktyce, strategii i geografii wojskowe. Pisała je elita armii II RP m.in. gen. Władysław Sikorski, gen. Edward Rydz-Śmigły czy płk Tadeusz Kutrzeba. W okresie międzywojennym „Bellona” była jednym z najbardziej cenionych naukowych pism wojskowych w Europie. Pismo naukowe „Kwartalnik Bellona” w 2018 roku obchodziło 100-lecie swojego istnienia.

Czasopismo to miejsce wymiany myśli o funkcjonowaniu współczesnych sił zbrojnych oraz bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. Na łamach kwartalnika ludzie nauki prezentują poglądy, dyskutują i poruszają problemy z zakresu strategii i taktyki wojskowej. Przedstawiają koncepcje i projekty zwiększające bezpieczeństwo Polski.

„Kwartalnik Bellona” (ISSN: 1897-7065, E-ISSN: 2719-3853) zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów czasopismo jest obecne na nowej liście czasopism punktowanych z wynikiem 20 punktów.

W myśl działania na rzecz budowy otwartego modelu komunikacji naukowej czasopismo naukowe „Kwartalnik Bellona” ukazuje się w trybie Open Access. Publikowane treści są dostępne bez żadnych opłat pod adresem www.kwartalnikbellona.com. Pismo indeksowane jest w bazach IC Journals Master List. Rocznie publikowane są co najmniej 24 artykuły naukowe w czterech numerach. Wszystkie artykuły publikowane w piśmie przechodzą procedurę recenzencką double blind peer-review (są anonimowe, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swych nazwisk). Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus.
Nieustannie jako wydawca dokładamy starań, aby periodyk ten, kuźnia myśli wojskowej i platforma naukowej dyskusji, ewoluował i rozwijał się. Stworzyliśmy portal internetowy pisma, który pozwoli na jeszcze łatwiejszy dostęp do prezentowanych w kwartalniku treści. Naszym celem jest umiędzynarodowienie pisma m.in poprzez drukowanie tekstów w języku angielskim podnosząc tym samym wartość naukową publikowanych artykułów.

Redaktor naczelny dr hab. Piotr Grochmalski
Redaktor prowadzący dr Piotr Lewandowski
Cykl wydawniczy kwartalnik
Format A5
Objętość 110 - 115 stron
Nakład 1 200 egzemplarzy
Dystrybucja Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki Wojska Polskiego, biblioteki, placówki dydaktyczne, sklep internetowy WIW
Cena 27,00 zł
Możliwość publikacji reklam nie
Elektroniczna wersja dostępna na stronie: www.kwartalnikbellona.com

 

Kwartalnik Bellona

Zamów najnowsze wydanie kwartalnika

Przejdź do sklepu