Publikacje książkowe

Wojskowy Instytut Wydawniczy jest także wydawcą książek. Od 2013 roku opublikował kilkanaście tytułów. Większość z nich jest do nabycia w naszym sklepie internetowym.

Wywiady, które zainspirowały do powstania książki

Na łamach miesięcznika „Polska Zbrojna” regularnie pojawiają się rozmowy z powstańcami warszawskimi, żołnierzami Armii Krajowej i innych formacji, które walczyły w II wojnie światowej na wszystkich frontach. Książka Jedno z moich imion brzmi życie (Warszawa 2019) to zbiór wywiadów przeprowadzonych przez dziennikarzy i współpracowników redakcji „Polski Zbrojnej”. Ich rozmówcy przeszli piekło wojny i zdecydowali się o tym opowiedzieć w szczerych, wzruszających słowach. Wspomnienia są odmienne, ale łączy je doświadczenie okrucieństwa wojny. W książce znalazły się 34 wywiady, których bohaterowie wspominają trudny czas swojej młodości, walkę, cierpienie i śmierć. Robią to bez patosu, ze skromnością niepozwalającą przypisywać sobie wszelkich zasług.

Inne tytuły wydanych książek:

Wiesław Budzyński, Baczyński uszlachetnia, Warszawa 2021

Aleksander Grobicki, Wojenne błyski, Warszawa 2021

Jerzy Prochwicz, Zbigniew Jan Kępa, Arcybiskup Stanisław Gall. Pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego, Warszawa 2020;

Wiesław Jabłoński, Rewolucja w eterze, Warszawa 2020;

Dominik Smyrgała, Dwa kroki przed przyszłością, Warszawa 2019;

Krzysztof Dąbkiewicz, Emisariusze i Kurierzy. W służbie łączności i wywiadu, Warszawa 2019;

Helena i Wincenty Knapczykowie, Zesłańcy, Żołnierze. Pielgrzymi... z Syberii do Ameryki – losy polskiej rodziny; Warszawa 2018.

Współpraca z instytucjami

„Pług" Dowódca batalionu Armii Krajowej "Parasol" (Warszawa 2020) to kolejna publikacja przygotowana we współpracy z Wojskowym Instytutem Wydawniczym i Archiwum Akt Nowych. Autorami albumu są syn bohatera albumu o Adamie Borysie ps. Pług Hubert Borys i Mariusz Olczak dyrektor AAN. Starannie wybrane fotografie, dokumenty i szkice pochodzą ze zbiorów rodziny Borysów, Archiwum Akt Nowych, Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz od witkowskiego historyka Grzegorza Musidlaka.

„Jerzy”, dowódca Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Powrót do ojczyzny. Neuquén – Warszawa (Warszawa 2019) jest pierwszym albumem wydanym przez Wojskowy Instytut Wydawniczy wspólnie z Archiwum Akt Nowych. Autorem jest Mariusz Olczak, dyrektor AAN. Książka zawiera wspomnienia z powstania warszawskiego, niepublikowane dotąd zdjęcia oraz fragmenty korespondencji z podkomendnymi z oddziału i dowódcami. Opowiadająca o Ryszardzie Białousie książka odkrywa zapomnianą postać legendarnego dowódcy elitarnego Batalionu AK „Zośka”.

Rok 1920 w obrazie i dokumencie. Wojna z bolszewikami w zbiorach archiwów polskich (Warszawa 2020) to kolejna publikacja przygotowana we współpracy z Archiwum Akt Nowych, tym razem z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Drogę do wielkiego militarnego zwycięstwa oraz jego skutki przedstawiono w starannie wybranych fotografiach, dokumentach, plakatach, mapach i planach z polskich oraz polonijnych archiwów i bibliotek (Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego). To wydawnictwo jest niczym stary album, do którego uczestnik wydarzeń pracowicie wklejał zdjęcia, wycinki z gazet, urzędowe świadectwa oraz zapisywał wiersze i piosenki z epoki.

Wspólnie z Muzeum Katyńskim Oddziałem Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego Wojskowy Instytut Wydawniczy przygotował album Katyń. 1920–1940 (Warszawa 2020). Publikacja przedstawia dziesięć niezwykłych życiorysów i opowieść o Polsce minionej. Została zilustrowana unikatowymi zdjęciami z archiwów rodzinnych oraz fotografiami relikwii z katyńskich dołów grobowych. Między chwałą roku 1920 a zagładą w 1940 roku minęło 20 lat, w których polscy oficerowie, bohaterowie tego albumu, służyli dla Niepodległej.

Wierne kopie oryginałów

Wojskowy Instytut Wydawniczy, odpowiadając na potrzeby rynku, oferuje reprinty oryginalnych publikacji o tematyce wojskowej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Są to wysokiej jakości, starannie wykonane kopie w twardych oprawach.

Ilustrowana Kronika Legionów Polskich 1914–1918 (Warszawa 2018) przedstawia historię Legionów od ich pierwszych potyczek, aż do uzyskania niepodległości. Opis działań dzień po dniu oraz mnóstwo unikalnych zdjęć, grafik i szkiców sprawiają, że jest to pozycja wyjątkowa. Kronika zaczyna się od pamiętnych słów marszałka Piłsudskiego: „Odtąd nie ma Strzelców ani Drużyniaków, wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście Żołnierzami Polskimi…”. Data pierwszego wydania: 1936 rok.

Album Semper Fidelis (Warszawa 2018) został poświęcony obronie Lwowa i walce z Ukraińcami w 1918 roku. Tekst i opis bogatego materiału fotograficznego (około 700 zdjęć) przygotowano w trzech wersjach językowych: polskiej, francuskiej i angielskiej. Data pierwszego wydania: 1930 rok.

Inne wydane reprinty:

Polskie zwycięstwo dla wolności Europy. 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 (Warszawa 2020) to wybór najciekawszych artykułów opublikowanych w latach 1920–1933 w najważniejszym wówczas periodyku wojskowym – czasopiśmie „Bellona”. Przedstawiono w nich militarne aspekty wojny polsko-rosyjskiej. Jest to jedyne takie wydanie, prawdziwy rarytas dla koneserów.


Wszystkie nasze wydawnictwa są do nabycia w naszym sklepie internetowym

Osoby zainteresowane wydaniem książki zapraszamy do kontaktu:

Wydział Wydawnictw Książkowych i Specjalnych
Jacek Żurek (kierownik)
tel.: +48 261 849 306
jacek.zurek@zbrojni.pl

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide