Publikacje książkowe

Wojskowy Instytut Wydawniczy jest także wydawcą książek. Od 2013 roku opublikował kilkanaście tytułów. Większość z nich jest do nabycia w naszym sklepie internetowym.

Wywiady, które zainspirowały do powstania książki

Na łamach miesięcznika „Polska Zbrojna” regularnie pojawiają się rozmowy z powstańcami warszawskimi, żołnierzami Armii Krajowej i innych formacji, które walczyły w II wojnie światowej na wszystkich frontach. Książka Jedno z moich imion brzmi życie (Warszawa 2019) to zbiór wywiadów przeprowadzonych przez dziennikarzy i współpracowników redakcji „Polski Zbrojnej”. Ich rozmówcy przeszli piekło wojny i zdecydowali się o tym opowiedzieć w szczerych, wzruszających słowach. Wspomnienia są odmienne, ale łączy je doświadczenie okrucieństwa wojny. W książce znalazły się 34 wywiady, których bohaterowie wspominają trudny czas swojej młodości, walkę, cierpienie i śmierć. Robią to bez patosu, ze skromnością niepozwalającą przypisywać sobie wszelkich zasług.

Inne tytuły wydanych książek:

Jerzy Prochwicz, Zbigniew Jan Kępa, Arcybiskup Stanisław Gall. Pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego, Warszawa 2020;

Wiesław Jabłoński, Rewolucja w eterze, Warszawa 2020;

Dominik Smyrgała, Dwa kroki przed przyszłością, Warszawa 2019;

Krzysztof Dąbkiewicz, Emisariusze i Kurierzy. W służbie łączności i wywiadu, Warszawa 2019;

Helena i Wincenty Knapczykowie, Zesłańcy, Żołnierze. Pielgrzymi... z Syberii do Ameryki – losy polskiej rodziny; Warszawa 2018.

Współpraca z instytucjami

„Jerzy”, dowódca Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Powrót do ojczyzny. Neuquén – Warszawa (Warszawa 2019) jest pierwszym albumem wydanym przez Wojskowy Instytut Wydawniczy wspólnie z Archiwum Akt Nowych. Autorem jest Mariusz Olczak, dyrektor AAN. Książka zawiera wspomnienia z powstania warszawskiego, niepublikowane dotąd zdjęcia oraz fragmenty korespondencji z podkomendnymi z oddziału i dowódcami. Opowiadająca o Ryszardzie Białousie książka odkrywa zapomnianą postać legendarnego dowódcy elitarnego Batalionu AK „Zośka”.

Rok 1920 w obrazie i dokumencie. Wojna z bolszewikami w zbiorach archiwów polskich (Warszawa 2020) to kolejna publikacja przygotowana we współpracy z Archiwum Akt Nowych, tym razem z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Drogę do wielkiego militarnego zwycięstwa oraz jego skutki przedstawiono w starannie wybranych fotografiach, dokumentach, plakatach, mapach i planach z polskich oraz polonijnych archiwów i bibliotek (Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego). To wydawnictwo jest niczym stary album, do którego uczestnik wydarzeń pracowicie wklejał zdjęcia, wycinki z gazet, urzędowe świadectwa oraz zapisywał wiersze i piosenki z epoki.

Wspólnie z Muzeum Katyńskim Oddziałem Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego Wojskowy Instytut Wydawniczy przygotował album Katyń. 1920–1940 (Warszawa 2020). Publikacja przedstawia dziesięć niezwykłych życiorysów i opowieść o Polsce minionej. Została zilustrowana unikatowymi zdjęciami z archiwów rodzinnych oraz fotografiami relikwii z katyńskich dołów grobowych. Między chwałą roku 1920 a zagładą w 1940 roku minęło 20 lat, w których polscy oficerowie, bohaterowie tego albumu, służyli dla Niepodległej.

Wierne kopie oryginałów

Wojskowy Instytut Wydawniczy, odpowiadając na potrzeby rynku, oferuje reprinty oryginalnych publikacji o tematyce wojskowej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Są to wysokiej jakości, starannie wykonane kopie w twardych oprawach.

Ilustrowana Kronika Legionów Polskich 1914–1918 (Warszawa 2018) przedstawia historię Legionów od ich pierwszych potyczek, aż do uzyskania niepodległości. Opis działań dzień po dniu oraz mnóstwo unikalnych zdjęć, grafik i szkiców sprawiają, że jest to pozycja wyjątkowa. Kronika zaczyna się od pamiętnych słów marszałka Piłsudskiego: „Odtąd nie ma Strzelców ani Drużyniaków, wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście Żołnierzami Polskimi…”. Data pierwszego wydania: 1936 rok.

Album Semper Fidelis (Warszawa 2018) został poświęcony obronie Lwowa i walce z Ukraińcami w 1918 roku. Tekst i opis bogatego materiału fotograficznego (około 700 zdjęć) przygotowano w trzech wersjach językowych: polskiej, francuskiej i angielskiej. Data pierwszego wydania: 1930 rok.

Inne wydane reprinty:

Polskie zwycięstwo dla wolności Europy. 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 (Warszawa 2020) to wybór najciekawszych artykułów opublikowanych w latach 1920–1933 w najważniejszym wówczas periodyku wojskowym – czasopiśmie „Bellona”. Przedstawiono w nich militarne aspekty wojny polsko-rosyjskiej. Jest to jedyne takie wydanie, prawdziwy rarytas dla koneserów.


Wszystkie nasze wydawnictwa są do nabycia w naszym sklepie internetowym

Osoby zainteresowane wydaniem książki zapraszamy do kontaktu:

Wydział Wydawnictw Książkowych i Specjalnych
Jacek Żurek (kierownik)
tel.: +48 261 849 306
jacek.zurek@zbrojni.pl

  • slide
  • slide
  • slide