Wydanie MSPO

MSPO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to największe targi obronne w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane już ponad 25 lat.

Jest to miejsce premierowych prezentacji oraz pokazów najnowszych systemów obronnych i projektów militarnych z całego świata, a także międzynarodowa platforma spotkań i dyskusji ekspertów z branży militarnej oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Podczas targów zawierane są strategiczne kontakty biznesowe.

Targi dają możliwość przedstawienia kompleksowej oferty największych koncernów branży zbrojeniowej z całego świata.

Na MSPO przyjeżdżają osoby związane z branżą, decyzyjne w sprawach wyposażenia sił zbrojnych i mundurowych, a także liczne delegacje zagraniczne – przedstawiciele władz państwowych, ministrowie obrony, jak również delegaci sztabów wojskowych i ambasad z Europy i świata.

WIW - udział w targach

Od początku swojego istnienia WIW regularnie bierze udział w targach o tematyce wojskowej (MSPO), morskiej (Balt Military Expo), policyjnej (Europoltech), a od pewnego czasu także historycznej, m.in. w Targach Książki Historycznej, Targach Wydawców Katolickich i innych. Wystawiamy na nich nasze publikacje książkowe, periodyki oraz wydawnictwa specjalne i okazjonalne. Promujemy bieżącą działalność wydawniczą Wojskowego Instytutu Wydawniczego, a także korzystamy z okazji, żeby zaprezentować nasze inne przedsięwzięcia - te, które organizujemy sami lub których jesteśmy współorganizatorami lub pomysłodawcami.

Największymi targami, w których bierzemy udział, jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Nasza obecność w tym miejscu nie ogranicza się tylko do działalności wystawienniczej – organizujemy również debaty, przygotowujemy wydanie specjalne, a podczas samych targów zespół portalu polska-zbrojna.pl na bieżąco relacjonuje wszystkie wydarzenia związane z targami, przygotowując co roku kilkadziesiąt artykułów i materiałów filmowych.

Cykl wydawniczy Raz w roku
Format A4
Objętość 152-200 stron
Nakład co najmniej 2 000 egzemplarzy
Dystrybucja Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki Wojska Polskiego, instytucje związane z nowymi technologiami i zakupami dla wojska, partnerzy biznesowi
Cena Wydanie bezpłatne
Możliwość publikacji reklam tak
Wydanie MSPO