Historia WIW-u

Wojskowy Instytut Wydawniczy to redakcja specjalizująca się w wydawnictwach wojskowych. Na przestrzeni lat ewoluowała, w wyniku transformacji zostały połączone zespoły redakcji wojskowych z różnych rodzajów sił zbrojnych. Na uwagę zasługuje siedziba Instytutu, która znajduje się w słynnym budynku z zegarem przy Alejach Jerozolimskich 97. Gmach zaprojektował Antoni Dygat na zlecenie Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Budynek ukończono w 1937 roku, wtedy też zaczął funkcjonować tam Wojskowy Instytut Geograficzny.

Historia WIW-u rozpoczyna się w 1950 roku, kiedy to powstała redakcja wojskowa wydająca czasopismo fachowo-wojskowe „Myśl Wojskowa” (oraz jego tajny odpowiednik), które nieprzerwanie ukazywało się do 2006 roku. W latach 2003–2006 do zespołu redakcyjnego „Myśli Wojskowej” dołączono zespoły „Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” oraz kwartalnika „Wojsko i Wychowanie” i utworzono Redakcję Czasopism Wojskowych. Jej redaktorem naczelnym został Józef Zieliński. Następna zmiana nazwy była wynikiem kolejnego połączenia kilku zespołów oraz całkowitej reformy redakcji. Scalono Redakcję Czasopism Wojskowych, zespół redakcyjny tygodnika „Polska Zbrojna” (wcześniej wydawanego przez Wydawnictwo Bellona) oraz Zespół Redakcyjny Wojsk Lądowych. Powstała Redakcja Wojskowa (styczeń 2007 roku), a jej dyrektorem został Andrzej Cudak. Ten moment już można uznać za zalążek Wojskowego Instytutu Wydawniczego, ponieważ każda z wymienionych redakcji wniosła swój tytuł. Redakcja Wojskowa – jej kolejnymi dyrektorami byli Artur Bartkiewicz (2007–2008) oraz Marek Sarjusz-Wolski (2008–2012) – wydawała: „Kwartalnik Bellona” (wcześniej „Myśl Wojskowa”), tygodnik „Polska Zbrojna” oraz początkowo miesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych”, który później zastąpiono również miesięcznikami: „Przegląd Wojsk Lądowych”, „Przegląd Sił Powietrznych”, „Przegląd Morski”, „Przegląd Żandarmerii” i „Przegląd Logistyczny”  (w 2014 roku scalone w dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych”). W styczniu 2011 roku powołano Wojskowy Instytut Wydawniczy jako instytucję kultury podległą Ministerstwu Obrony Narodowej, mającą wykonywać zadania statutowe związane z promocją wojska. Instytut szybko stał się prężnym wydawnictwem wojskowym. W latach 2012–2016 obowiązki jego dyrektora pełnił Dariusz Kacperczyk. Od 2016 roku do października 2022 roku dyrektorem WIW-u był Maciej Podczaski. Obecnie dyrektorem Wojskowego Instytutu Wydawniczego jest dr hab. Paweł Hut.

Obecnie Wojskowy Instytut Wydawniczy wydaje nie tylko publikacje o tematyce wojskowej i historycznej, w tym książki, lecz także jest wydawcą portalu wojskowego. Organizuje oraz inicjuje wiele wydarzeń, imprez i akcji – również charytatywnych, bierze udział w targach, zawsze czynnie uczestniczy w promowaniu wojska, korzystając z nowoczesnych form i narzędzi. I chociaż już wiele się wydarzyło w życiu WIW-u, wydawnictwo cały czas nabiera wiatru w żagle i nieustannie się rozwija.