Polska Zbrojna

„Polska Zbrojna” po raz pierwszy ukazała się w październiku 1921 roku. Słowo wstępne napisał wtedy sam Józef Piłsudski. Początkowo była dziennikiem, półoficjalnie podlegającym Ministerstwu Spraw Wojskowych. Wydawano ją nieprzerwanie do wybuchu wojny.

Po wojnie czasopismo pod tą nazwą ukazywało się do 1950 roku, kiedy to władze zmieniły jego nazwę na „Żołnierz Wolności”. Do historycznej nazwy pisma powrócono w 1991 roku.

W 1997 roku „Polska Zbrojna” została tygodnikiem, a od kwietnia 2012 roku ukazuje się jako miesięcznik, którego wydawcą jest Wojskowy Instytut Wydawniczy.

„Polska Zbrojna” jest skierowana nie tylko do żołnierzy, lecz także do wszystkich tych, których interesują sprawy armii oraz szeroko rozumianej obronności. Czytelnicy znajdą w niej artykuły dotyczące innowacji w sektorze obrony, cyberbezpieczeństwa, NATO, historii wojskowości, techniki wojskowej, a także felietony, wywiady oraz relacje ze służby żołnierzy w kraju i na misjach.

Jest to jedyny w Polsce miesięcznik o tematyce wojskowej i okołowojskowej wydawany przez wojsko.

Redaktor naczelny Izabela Borańska-Chmielewska
Sekretarz redakcji Aneta Wiśniewska
Cykl wydawniczy miesięcznik
Format A4
Objętość 120-160 stron
Nakład 12,5 tys. egzemplarzy
Dystrybucja Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki Wojska Polskiego, muzea, placówki dydaktyczne, sklep internetowy WIW, Empik, Poczta Polska
Cena 9,99 zł
Możliwość publikacji reklam tak

 

Polska Zbrojna

Zamów najnowsze wydanie PZ

Przejdź do sklepu