Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego
dr hab. Paweł Hut

e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

tel.: +48 261 849 008

MN__0723.jpg

 

Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelna Działu Wydawniczego

Izabela Borańska-Chmielewska 
 

Iza BC.jpg

e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

 

Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelna Redakcji Internetowo-Wydawniczej

Anna Putkiewicz

Ania P.jpg

e-mail: sekretariat@zbrojni.pl