p.o Dyrektora, Redaktor Naczelna Działu Wydawniczego

Izabela Borańska-Chmielewska 

Iza BC.jpg

e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelna Telewizji Internetowej 
Olga Scott

e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelna Redakcji Internetowo-Wydawniczej
Anna Putkiewicz

Ania P.jpg

e-mail: sekretariat@zbrojni.pl